logo

Žijeme doopravdy v Matrixu ?

 • 3000 př. n. l. - Hinduismus
  Člověk se může zbavit utrpení jen tím, že postupně překoná pouta, jimiž ho tělesné smysly vážou k okolnímu světu. Mnozí učenci prohlašovali hmotný svět za pouhou iluzi ( mája ), z níž se člověk musí probudit.

 • 3000 př. n. l. - Hermetismus
  Vše je mysl, Vesmír je mentální, myšlenky jsou energie a projevují se jako věci.
  7 hermetických principů

 • 1000 př. n. l. - Toltékové
  To, co nyní vidíte je jenom Sen. Sníte v bdělém stavu. Snění je hlavní funkcí mysli a mysl sní čtyřiadvacet hodin denně. Sní v bdělém stavu a sní, i když spíte. Rozdíl je v tom, že v bdělém stavu existuje hmotný rámec, který nám umožňuje vnímat věci přímo. Ve spánku tento rámec chybí, proto se naše sny neustále mění. Lidé sní neustále. Ti, co žili před námi, vytvořili velký vnější sen, kterému budeme říkat sen společnosti nebo sen planety. Celá naše mysl je mlhou, které Toltékové říkali mitote. Naše mysl je sen, ve kterém hovoří současně tisíc lidí a navzájem si nerozumějí.
  Don Miguel Ruiz - 4 dohody

 • 500 př. n. l. - Buddhismus
  Koloběh životů se opakuje tak dlouho, dokud si člověk neuvědomí, že je vše jen iluze.

 • 400 př. n. l. - Platón
  ...Podél této zídky chodí lidé a nosí všelijaké nářadí, které přečnívá nad zídku, podoby lidí a zvířat z kamene a dřeva.
  Glaukón: Předvádíš podivný obraz a podivné vězně.
  Sókratés: Podobají se nám. Myslíš, že by takoví vězni mohli vidět sami ze sebe a ze svých druhů něco jiného než stíny vrhané ohněm na protější stěnu jeskyně?
  Glaukón: Jak by mohli vidět, když jsou celý život nuceni držet hlavu nehybně?
  Sókratés: Tito vězni by nemohli pokládat za pravdivé nic jiného než stíny oněch umělých věcí.
  Glaukón: Nevyhnutelně...
  Platón - Podobenství o jeskyni

 • 1. století n. l. - Ježíš
  Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest.
  Tomášovo evangelium

 • 300 n. l. - Taoismus
  Lie-c' se zeptal Kuan-jina: "Ti nejlepší mezi lidmi mohou chodit pod vodou, aniž by se udusili, prochází ohněm, aniž by se spálili, chodí mezi tisíci věcmi, aniž by to jimi otřáslo. Mohl bych se zeptat, jak toho dosáhnout?" "To je tím, že si drží své nejčistší energie; nemá to nic společného se zručností nebo smělostí. Pojď blíž, povím ti o tom. Vše, co má tvar, podobu, zvuk nebo barvu, je věc. Jak se může nějaká věc vzdálit od ostatních? Jak je možné, aby měla přednost před nimi? Vždyť je to pouhá barva a tvar. Ten, kdo porozumí hlubinám Beztvarého, odkud všechny věci pocházejí a odkud mají svoji podobu, Neměnného, kterým bývají zadrženy - jak by ostatní věci mohly uspět v jeho zastavení?
  Lie-c' - Kniha o dokonalé prázdnotě

 • 1916 - Gustav Meyrink
  Člověk je pevně přesvědčen o tom, že bdí, ale ve skutečnosti je chycen v síti spánku a snu, kterou si sám utkal. Čím se tato síť více svírá, tím mocněji vládne spánek. Ti, kdož jsou chyceni do ok jeho sítě, jsou spáči, kteří kráčejí životem jako stáda hovad vedených na jatka, lhostejných a bez myšlenek.
  Gustav Meyrink - Zelená tvář


logo


logo